Ugenumre, datoer og klokkeslæt på tysk

Med dette blogindlæg vil jeg give dig et lavprak­tisk overb­lik over, hvor­dan du skriv­er dato­er, åbn­ingstider og klokkeslæt på tysk. Som lille bonus find­er du en ska­be­lon til angivelse af åbn­ingstider. Så er du helt sikker på, at du og dine gæster eller kun­der ikke taler for­bi hinan­den, når I aftaler dato­er eller snakker tid­spunk­ter.…

Details

Fra tyskoversætterens værksted: Hvordan oversætter man tegneserier?

- Det er da ikke noget arbe­jde, du har gang i dér, Ker­stin?!? Sådan lød det fra min gode kon­torn­abo, da han forun­dret så på de små teg­ne­serier på min skærm forleden dag. Han blev nem­lig mødt af dette syn på billedet. Og jo, den var god nok! Den dag stod arbe­jdet nem­lig på en…

Details

5 ting du skal huske, inden du bestiller en oversættelse

I dette indlæg har jeg sam­let 5 spørgsmål, som jeg hyp­pigt drøfter med mine kun­der, inden de bed­er mig om at starte på en tyskover­sæt­telse. Skal over­sæt­telsesprocessen bare glide, spare dig for tid og dermed penge? Så kan disse 5 spørgsmål være en hjælp for dig næste gang, du bestiller en over­sæt­telse til tysk eller…

Details