Categories
Dansk-tysk Tyske traditioner

Kørsel i Tyskland

Går ferieturen sydpå til eller igennem Tyskland? Skal du af sted på forretningsrejse eller kundebesøg i bil?
Her har jeg samlet 16 vigtige facts om kørsel i Tyskland og tyske færdselsregler, som adskiller sig fra de danske trafikregler.
Så er du klædt godt på til næste gang, du kører på den tyske Autobahn.

Hvor stærkt må man køre i Tyskland?

Tyske færdselsregler

De generelle færdselsregler minder meget om de danske, og derfor er kørsel i Tyskland ikke grundlæggende anderledes end i Danmark. Der er dog nogle enkelte undtagelser og afvigelser, og nogle af dem vil jeg præsentere dig for 16 vigtige regler og forskelle her.

Kørelys:

Der er ingen pligt om tændt kørelys eller nærlys om dagen på nær ved snefald, tåge eller kraftig regn. Det skal dog være tændt efter mørkets frembrud. Der er flere og flere tyske bilister, der kører med nærlys tændt om dagen, så det er en god idé at tage de gode danske vaner med sig.

Miljømærke:

Hvis man vil køre i de tyske miljøzoner, skal det grønne miljømærke være placeret i forruden. Du finder flere oplysninger i oversigtskortet på den tyske miljøstyrelses hjemmeside.

Tysk grønt miljømærke

Blåt e-mærke:

I nogle delstater har bilister i el- eller hybridbiler nogle fordele i form af gratis parkering og kørsel på særlige miljøbaner. Mærket skal anbringes på bagruden og erstatter ikke det grønne miljømærke, der skal bruges i miljøzonerne!
Begge mærker kan købes hos FDM.

Højre vigepligt ved kørsel i Tyskland:

Medmindre skiltene eller afmærkningen siger noget andet, er der højre vigepligt i Tyskland, som vi pragmatisk kalder for ”rechts for links”. Reglen afviger ikke så meget fra den danske, men tyskerne er generelt bedre til at overholde reglen om højre vigepligt. Det gælder også i høj grad på p-pladser, hvor du ofte kan møde på skilte, der signalerer, at færdselsloven også gælder her.

Færdselsregler i Tyskland

Fun fact:
Den tyske færdselslov hedder i øvrigt noget så mundret som Straßenverkehrsordnung. Fordi det er så langt et ord, er det et af de ord, der tit bliver forkortet, i dette tilfælde med StVO.
Er du nysgerrig på, hvad vi ellers kan finde på at forkorte? Så kan du underholde dig med at læse mit indlæg om tyske forkortelser.

Advarselsudstyr mod fartkontrol:

Ved kørsel i Tyskland er det forbudt at bruge apps og funktioner i bilens GPS-system, der advarer mod politiets fartkontroller.

Børn i bilen/selepude:

Ligesom i Danmark, skal mindre børn og babyer selvfølgelig sidde i en autostol, der passer til deres alder og højde. De lidt større børn skal bruge en selepude indtil de enten er 12 år gamle eller 150 cm høje.

Nødkorridor ved kø på motorvejen:

På de tyske motorveje vil du sikkert støde på skilte, hvorpå der står ”Rettungsgasse bilden”. I Tyskland danner man ved kø på motorvejene en nødkorridor mellem to spor for at lade redningskøretøjer passere hurtigst muligt. Dvs. at bilister skal trække længst muligt ud til siden, så snart der er optræk til kø. På strækninger med mere end to spor er der som regel skilte, der indikerer, mellem hvilke spor der skal dannes en nødkorridor. Nødsporet må dog ikke bruges.

Nødkorridor på tysk motorvej

Vigepligt på tilkørsel til motorvej:

Ved tilkørsel på en motorvej er der ALTID vigepligt for trafikken på motorvejen, dvs. de danske fletteregler gælder ikke! Du skal derfor ikke kun blinke til venstre, når du prøver at komme ind på motorvejssporene, men også holde tilbage for trafikken på motorvejssporet. På grund af den høje hastighed på motorvejen er det ikke nok at stole på, at man bare bliver lukket ind. Du skal orientere dig, mens du er på tilkørselsrampen og bruge den for at komme op i fuld fart.

Cykelstier i begge retninger:

Der er knap så meget trængsel på tyske cykelstier. Det betyder, at dobbeltsidede cykelstier er langt mere udbredt i forhold til Danmark eller at folk nogle steder bare bruger cykelstierne i begge færdselsretninger. Hold derfor altid ekstra godt øje med cyklister fra begge retninger, når du drejer!

Dobbeltrettede cykelstier i Tyskland

Vinterdæk:

Reglerne for vinterdæk er en smule anderledes i Tyskland. Vinterdæk på bilen er ikke obligatoriske. Men når der er sne, slud og rimglatte veje, må man kun køre med vinterdæk eller helårsdæk på bilen. Hvis du har sommerdæk på og kommer ud i vinterlige vejforhold, må du derfor ikke bevæge dig ud i trafikken.
Pigdæk er ikke tilladt i Tyskland, og snekæder må gerne bruges med en hastighed på maks. 50 km/t.

P-skive:

Når du parkerer bilen i Tyskland, SKAL du bruge den tyske, blå p-skive og anbringe den på bilens førerside. Tysk lovgivning foreskriver, hvordan en gyldig p-skive skal se ud, hvorfor den danske p-skive ikke gælder. P-skive skal indstilles til den næste påbegyndte halve time. Hvis ikke du ligger inde med en tysk p-skive, kan du få den i mange grænsebutikker eller bestille den via FDM.

Må man bruge en digital p-skive i Tyskland?

En digital dansk p-skive gælder ikke i Tyskland. Hvis du bruger en elektronisk p-skive hos naboerne mod syd, skal det være en godkendt model, som viser halv times intervaller, som er den mindste parkeringsenhed, som man regner i i Tyskland.

Generelt gælder, at du skal afmontere eller tildække din danske p-skive, så kun den gyldige version er synlig.

Fodgængerfelt:

Stands, bare stands! Og begynd at bremse ned langt før, du er vant til at gøre det i Danmark. I Tyskland bremser trafikanter ikke først ned, når fodgængeren næsten står midt ude i fodgængerovergangen, men allerede når vedkommende gør anstalter til at nærme overgangen, som på tysk i øvrigt hedder ”Zebrastreifen”. Hvis du bringer bløde medtrafikanter i fare her, kan der vanke store bøder.

Sikkerhedsudstyr i bilen:

Advarselstrekant, refleksvest og førstehjælpskasse er lovpligtige at have med på de tyske veje. Af refleksvest skal der være mindst én vest ombord i enten gul, orange eller rød.

Hastighedsgrænser:

I byzoner er hastighedsgrænsen 50 km/t. Medmindre andet er angivet, gælder følgende hastighedsgrænser, når man kører i Tyskland:

KøretøjMotortrafikvej &
Motorvej
Andre veje
Personbiler op til 3,5 t og
motorcykler
130 km/t*100 km/t
Personbiler m. trailer, autocamper
og køretøjer mellem 3.5-7,5 t
80 km/t80 km/t
Køretøjer over 7,5 t80 km/t (60 km/t i
bebygget område)
60 km/t
Hastighedsgrænser på de tyske veje.

*Anbefalet hastighed efter aktuelle forhold. En overskridelse kan medføre en medskyld ved uheld.

Promillegrænser:

I Tyskland lyder promillegrænsen også på 0,5 promille, dog på 0,0 promille for bilister under 21 år og dem, der har haft kørekort i mindre end 2 år.

Sandaler under bilkørsel:

At køre bil i Tyskland med løstsiddende fodtøj på er ikke decideret forbudt. Skulle det dog ske, at man bliver involveret i en ulykke og de løstsiddende sko har haft en betydning for uheldet, kan det have konsekvenser for ansvarsfordelingen.

God tur til Tyskland og god fornøjelse!

Kilder: adac.de, arag.de og fdm.dk (6/2024). Der tages ingen forbehold for lov- og regelændringer.

Share