Bevola

Bevola udvikler, pro­duc­er­er og forhan­dler dele til opbygn­ing af last­bil­er, hæn­gere og trailere. Virk­somhe­den er danske­jet, men oper­erer inter­na­tion­alt – ikke mindst på det tyske marked, som er det primære eksport­marked.

Bundgaard Sko

Bundgaard sko design­er og forhan­dler bør­nesko af høj kvalitet. Tysk­land er strate­gisk væk­stom­råde for virk­somhe­den. KK-Text har blandt andet over­sat pro­duk­t­tek­ster, nyheds­mails og tek­ster til web­shop­pen samt opti­meret eksis­terende tek­ster.

Jakodan

Jako­dan i Kold­ing lev­er­er embal­lage og ind­pakn­ing til virk­somhed­er og detail­han­dlen. KK-Text har blandt andet hjulpet Jako­dan med over­sæt­telser af kat­a­log, webtek­ster, pro­duk­t­tek­ster og kor­rek­turlæs­ning.