Kulturformidling & rådgivning

Sociale normer samt respekt for skikke og traditioner betyder ofte mere for indgåelsen af aftaler og kontrakter, end priser og produkter. Det skyldes, at mennesker overalt i verden indgår aftaler med mennesker, de føler, de kan stole på – og her er de kulturelle udtryk og sociale færdigheder ofte afgørende. 

”Skik følge eller land fly” siger et gammelt ordsprog, og det passer meget godt til den oplevelse, som eksportvirksomheder risikerer, hvis de ikke forstår at gebærde sig professionelt og respektfuldt på deres udemarkeder.

Evnen til at skabe tillid, netværk og sympati afhænger ofte af, at man kender den kultur og de traditioner, man skal operere i. I Tyskland har vi eksempelvis tradition for at være mere autoritetsbevidst end danskerne. Det kommer eksempelvis til udtryk ved, at man forbliver ”Des” og tiltaler hinanden med efternavne så længe, man ikke er private venner, ligesom man bruger titler – specielt når man taler med mennesker, som har en længere uddannelse eller besidder en ledende stilling.

Du øger effektivt dine forudsætninger for succes på det tyske marked, hvis du begynder med at sætte dig ind i de skikke og normer, som gælder for din målgruppe. Desuden vil du eller dine salgskonsulenter ofte også opleve, at arbejdet med det tyske marked bliver mere målrettet og lystbetonet, når I forstår de rammer, samarbejdet skal fungere indenfor. 

Jeg er født og opvokset i Tyskland, og med min nærmeste familie og mange forbindelser i Tyskland kender jeg den tyske kultur og de tyske skikke helt ud i krogene. Den viden kan du eksempelvis bruge til at forberede dig til et møde, planlægge en salgsstrategi, søge efter mulige samarbejdspartnere eller kunder.  

Udover at rådgive om traditioner og sociale normer i tysk kultur, så kan jeg også tilbyde oversættelse af tekster fra dansk eller engelsk til tysk, korrekturlæsning på dine tekster skrevet på tysk, samt at forfatte tekster til profilmateriale, produktbeskrivelser, kataloger eller lignende.

Bestil tilbud

    Vidste du:

    At ”Müller” er det mest udbredte efternavn i Tyskland? I Danmark er det kun lidt mere end 2.000 mennesker. Til gengæld er der mere end 30.000, som bærer den danske version ”Møller”.

    KK-Text leverer oversættelser til tysk og rådgiver om kommunikation, markedsføring og kulturelle skikke i Tyskland, så du kan optræde professionelt på det tyske marked.