Jako­dan i Kold­ing lev­er­er embal­lage og ind­pakn­ing til virk­somhed­er og detail­han­dlen. KK-Text har blandt andet hjulpet Jako­dan med over­sæt­telser af kat­a­log, webtek­ster, pro­duk­t­tek­ster og kor­rek­turlæs­ning.

”Det går dejligt hur­tigt. Ker­stin over­hold­er altid dead­lines, og det, hun vender tilbage med, er i en høj kvalitet. Vi har tidligere brugt et stort bureau, men vi er glade for at have én samar­be­jdspart­ner, som lær­er os at kende – at det er den samme, som over­sæt­ter for os hver gang. Tysk­land er et nyt marked for os, som vi for­ven­ter os meget af i fremti­den, og i den pro­ces for­ven­ter jeg, at samar­be­jdet med KK-Text fort­sæt­ter.”

Nina K. Jør­gensen
Inde­haver