Fra tyskoversætterens værksted: Hvordan oversætter man tegneserier?

- Det er da ikke noget arbe­jde, du har gang i dér, Ker­stin?!? Sådan lød det fra min gode kon­torn­abo, da han forun­dret så på de små teg­ne­serier på min skærm forleden dag. Han blev nem­lig mødt af dette syn på billedet. Og jo, den var god nok! Den dag stod arbe­jdet nem­lig på en…